Dr. Asád, S.Ag., S.Hum., M.H. 
NIP : 19750505 200112 1 002
Pangkat/Golongan : III.d /Penata Tk. I
Jabatan : Kepala Perpustakaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siti Khotijah,S.IPI.,M.Sy.
NIP : 196704031989032003
Pangkat/Golongan : III c / Penata
Jabatan : Pustakawan Muda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S Manaf, M.Pd.I
NIP : 196706162000031004
Pangkat/Golongan : III c / Penata
Jabatan : Pustakawan Muda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siti Ma’ani, S.Pd.I
NIP : 197804092006042001
Pangkat/Golongan : III c / Penata
Jabatan : Pustakawan Muda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tari Eka Miyanti, S.IP.
NIP : 19890728 201903 2 010
Pangkat/Golongan : III a / Penata Muda
Jabatan : Pustakawan Ahli Pertama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aan Gufroni,S.I.Pust

NIP : 19920428 201903 1 009

Golongan/Pangkat : III a / Penata Muda

Jabatan : Pustakawan Ahli Pertama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dessy Puspitha,S.I.Pust.

NIP : 199212162019032007

Pangkat/Golongan : III a / Penata Muda
Jabatan : Pustakawan Ahli Pertama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ristiani, A. Md.
NIP : 198011212005012003
Pangkat/Golongan : II d / Pengatur Tk. 1
Jabatan : Pustakawan Terampil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Syarif Mahendra,. S.IP.
NIP : 199208012020121013

Pangkat/Golongan : III a / Penata Muda

Jabatan : Pustakawan Ahli Pertama

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fandy Hidayat,. S.IP.
NIP : 199001192020121008

Pangkat/Golongan : III a / Penata Muda

Jabatan : Pustakawan Ahli Pertama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ita Noviatiningsih,S.I.Pust
NIP : 198911012020122018

Pangkat/Golongan : III a / Penata Muda

Jabatan :Pustakawan Ahli Pertama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Asna Aprilia,S.IP.
NIP : 199504092020122027

Pangkat/Golongan : III a / Penata Muda

Jabatan : Pustakawan Ahli Pertama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Isa Anshori, S.Ag.
NIP : 196408241990031002
Pangkat/Golongan : III d
Jabatan : Staf Perpustakaan

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahmad Ari Wibowo.,M.Fil

Jabatan : Dosen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dewi Mustika, M.Kom.I

Jabatan : Dosen